top of page

Problematika v zemích, kde pomáháme

Adopce, jak to probíhá?

Fotogalerie naší práce

Rumunsko

V Rumunsku se nekontrolovatelně množí psi, a to vede k tragickému osudu mnoha z nich. Mladí psi často končí svůj život na ulicích nebo v takzvaných "táborech smrti", známých také jako Rumunské útulky. Tato zařízení slouží jako místa, kam jsou odchytáváni opuštění psi, avšak jsou povinni je utratit do dvou týdnů, pokud o ně nikdo neprojeví zájem.

Cristina Ristici

Tato praxe, která je v platnosti od roku 2012, někdy neodpovídá platným zákonům, které požadují eutanázii zvířat. Místo toho se často stává, že pracovníci útulků si ponechávají finanční prostředky určené pro eutanázii a místo toho použijí brutální a nelidské metody k ukončení života psa. Tyto metody zahrnují zběsilé mlácení psa tyčí, udusení nebo vypuštění agresivního psa mezi ostatní, což často vede k brutálním střetům mezi psy, při kterých mnoho z nich ztrácí život.

Tato praxe, která je v platnosti od roku 2012, někdy neodpovídá platným zákonům, které požadují eutanázii zvířat. Místo toho se často stává, že pracovníci útulků si ponechávají finanční prostředky určené pro eutanázii a místo toho použijí brutální a nelidské metody k ukončení života psa. Tyto metody zahrnují zběsilé mlácení psa tyčí, udusení nebo vypuštění agresivního psa mezi ostatní, což často vede k brutálním střetům mezi psy, při kterých mnoho z nich ztrácí život.

Tato hrůzná praxe představuje porušení základních práv zvířat a vyžaduje naléhavou reakci a změnu. Bohužel nikdo zatím nevymyslel, jak toto utrpení zastavit a proto se snažíme pomáhat alespoň záchranou těchto psů.

Tato hrůzná praxe představuje porušení základních práv zvířat a vyžaduje naléhavou reakci a změnu. Bohužel nikdo zatím nevymyslel, jak toto utrpení zastavit a proto se snažíme pomáhat alespoň záchranou těchto psů.

Bosna a Hercegovina

V Bosně a Hercegovině čelíme zdrcujícímu problému opuštěných a bezdomovských psů, který má vážné důsledky pro jejich životní podmínky a blaho. Tento problém je často způsoben kombinací nedostatečné péče o zvířata, nekontrolovaným rozmnožováním a nedostatečnou ochranou zvířat. 

V mnoha částech Bosny a Hercegoviny se setkáváme s přemnožením opuštěných psů, kteří žijí v nepříznivých podmínkách na ulicích či v opuštěných prostorách. Tyto psy často trpí hladem, nemocemi a nedostatkem péče, což má vážné důsledky pro jejich zdraví a životní podmínky. Také se zde potkáme s podobnými "tábory smrt" o kterých jsme již zmiňovali v Rumunsku.

Pejsci Bosna

Bosna a Hercegovina čelí nedostatku účinných ochranných zákonů týkajících se práv zvířat a nedostatečnému vymáhání těchto zákonů. To umožňuje pokračování zneužívání a týrání zvířat bez náležitého postihu pachatelů.

Bosna a Hercegovina čelí nedostatku účinných ochranných zákonů týkajících se práv zvířat a nedostatečnému vymáhání těchto zákonů. To umožňuje pokračování zneužívání a týrání zvířat bez náležitého postihu pachatelů.

Adopce

Adopce u nás není standartní jako například v útulcích, ale probíhá tzv. na dálku, pokud se pejsek nenachází v dočasné péči v ČR. Spojíme vás s našimi chovatelkami, kteří se nachází v zemi, odkud pochází vámi vybraný pejsek a ty vám poskytnou videa, fotky a podrobnější informace o pejskovi.

Pokud se pro adopci pejska rozhodnete, budeme chtít vědět i my něco o vás, abychom měli jistotu, že pejsek opravdu poputuje do vhodného domova. Následně vám pošleme předadopční dotazník a adopční smlouvu k vyplnění a poté se můžeme domluvit na přepravě do nového domova.

Pejsci, co našli domov